HABERLER

DÜNYA ŞİDDETSİZLİK GÜNÜ: Ben karar veririm

DÜNYA ŞİDDETSİZLİK GÜNÜ: Ben karar veririm
Kadınların Postası
Ekim 02 / 2016

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Madi Media ve Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği 2 Ekim Birleşmiş Milletler "Dünya Şiddetsizlik Günü" kapsamında #benkararveririm demek için bir araya geldi, şiddetin olmadığı videolar hazırladı.

"Şiddet kadınları öldürüyor"

Üç kurumun yaptığı açıklama şöyle...

“Kadınlar olarak her gün erkek egemen düşünce, söz ve davranışla çevriliyiz. Kadınlara yaşama hakkı tanımayan bir aklın ürünü olarak şiddet kadınları ya öldürüyor ya da süründürüyor.

“Şiddet kol geziyor; toplumsal cinsiyet rolleriyle meşrulaştırılıyor ve kültürel olarak normalleştiriliyor.

“Trans bir kadın olmak, 'ideal bir kadın nasıl olur' fikriyle sunuluyor.

“Cezasızlık, şiddet döngüsünü daimi kılıyor ve çember kadınlar için giderek daralıyor.

“Bir yanda yetersiz yasalar, diğer yanda toplumun cinsiyet körlüğü kadınları güçsüz bırakıyor.

“Erkek egemen kültür kadınlara nasıl giyinmesi, nasıl konuşması, nasıl davranması, kim olması gerektiğini söylüyor.

“Bedenimizin sınırları erkeklerce çizilirken semboller üzerinden bize değer biçiyorlar; ahlakımız etek boyumuzla, itibarımız yüksek ökçelerle, kutsallığımız anneliğimizle ölçülüyor.

“Rahmin yoksa anne olamazsın; dahası kadın olamazsın denilerek biyolojik belirleyicilik üzerinden var olmayan bir belirsizlik hali, belirleyici bir model olarak kabul ediliyor.

“Peki bu ataerkil pazarlık değilse ne? Bu müdahaleler kadın kimliğimize değilse nereye?

 “Bu dayatma karşısında dayanışmadan başka aracımız yok. Bunun için bir araya geldik ve 2 Ekim Şiddetsizlik Günü için "şiddetin olmadığı" videolar hazırladık.

“Çünkü şiddetsizliği savunuyoruz.

“Çünkü cezasızlığın ortadan kaldırılmasını istiyoruz.

“Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliğinin kadınları özgürleştirmekle kalmayıp erkekleri de kurtaracağını biliyoruz.

“Ve erkeklerin kadınların kimliğine, bedenine ve emeğine saldırma huyundan vazgeçmesini bekliyoruz.

“Onlar konuşadursun, biz kadınlar yaşamı her gün yeniden üretiyoruz.

“Ne giyeceğime, nerede duracağıma, kim olduğuma ben karar veririm diyoruz!”