HABERLER

Ankara Valiliği’nden “LGBTİ etkinliklerine” süresiz “genel ahlak” yasağı

Ankara Valiliği’nden “LGBTİ etkinliklerine” süresiz “genel ahlak” yasağı
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi
Kasım 19 / 2017

Ankara Valiliği, Alman LGBTİ Film Günleri’ni yasaklamasının ardından Ankara’daki “LGBTİ sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri” süresiz olarak yasakladı.

Valilik karara gerekçe olarak, “toplumsal hassasiyet ve duyarlılıklar”, “kamu güvenliği”, “genel sağlık ve ahlakın korunması” ve “başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” iddialarını gösterdi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“Çeşitli sosyal medya ve birtakım yazılı ve görsel medya organlarından LGBTT (Lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel veya travesti) ile LGBTİ (Lezbiyen, gay, biseksüel, transgender, intersex) adıyla çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından, ilimizin muhtelif yerlerinde birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi vb. etkinliklerin gerçekleştirileceği şeklinde bilgiler elde edilmiştir.

“Söz konusu paylaşımlarla halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği göz önünde bulundurulduğunda yapılmak istenen organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak; birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir.

“Bu nedenlerle 18 Kasım 2017 tarihinden itibaren süresiz olarak LGBTT_LGBTİ vb. örgütler tarafından ilimizin muhtelif yerlerinde birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi vb. etkinlikler,  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C Maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması kapsamında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesine ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/f maddesi hükümleri doğrultusunda Valiliğimizce yasaklanmıştır.”

Indefinite “public morality” ban on LGBTI events by Governorship of Ankara

Governorship of Ankara, after the prohibition of German LGBTI Film Days, banned “events organized by LGBTI non-governmental organizations” in Ankara indefinitely.

Governorship gave justification for the decision with the claims of “social sensibilities and sensitivities”, “public safety”, “protection of public morality and health” and “protection of rights and liberties of others”.

Statement of governorship is as following:

“We were informed through various social media and several printed and visual media organs that several movie, cinevision, theatre, panel, interview, exhibition etc. events including several social sensibilities and sensitivities will be organized in various locations of our city by various non-governmental organizations in the name LGBTT (Lesbian, gay, bisexual, transsexual, transvestite) and LGBTI (Lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex).

“This situation was evaluated as that social media shares at stake may provoke one section of public with different social class, race, religion, sect and regional features to show hatred and animosity in the disadvantage of other section, therefore clear and imminent danger towards public safety may arise; also, considering that this may jeopardize public order, prevention of crime, protection of public health and morality, and protection of rights and liberties of others; as a result of several social sensibilities there may occur provocations and reactions by several sections towards groups and individuals who want to attend intended event.

“Due to these from November 18, 2017 onwards, activities of LGBTT-LGBTI organizations such as film screenings, cinevision, theater plays, panels, talks, exhibitions which include certain social sensitivities and sensibilities in various locations around our city are banned by our Governorship, based on the Article 11/C of Law Of Provincial Administration No 5442, within the scope of measures to be taken for the provision of peace, security, right to physical integrity and the public order, following Article 17 of Law No. 2911 on Assembly and Demonstration Marches and Article 11/F of Law No. 2935 on State of Emergency.”

Haberin orijinal metni için tıklayınız.

Kaynak/Source: kaosgl.org